راشیکات الهند (تناسب نزد هندیان)

گروه مولفان:
محمد بن احمد ابوریحان بیرونی (نویسنده) | محمدمهدی کاوه یزدی (نویسنده)

ناشر:
موسسه نشر میراث مکتوب

درباره کتاب:
راشیکات الهند (تناسب نزد هندیان) عنوان کتابی است از محمد بن احمد ابوریحان بیرونی که توسط انتشارات موسسه نشر میراث مکتوب در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نسبت و تناسب است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد بن احمد ابوریحان بیرونی، کتاب‌های آثار باقیه(نشر نی)، آثار الباقیه عن القرون الخالیه(فردوس)، آثار الباقیه(موسسه انتشارات امیرکبیر)، التفهیم لاوائل صناعه التنجیم(سفیر اردهال)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
2,600 تومــان