شهر معجزه ها

مولف:
مرتضی عبدالوهابی (نویسنده)

ناشر:
بوستان کتاب قم

درباره کتاب:
شهر معجزه ها عنوان کتابی است از مرتضی عبدالوهابی که توسط انتشارات بوستان کتاب قم در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های اخلاقی است.