لطایف الحساب ((رساله ای درباره سرگرمیهای ریاضی))

گروه مولفان:
محمدبن علی اشکوری (نویسنده) | محمد باقری (نویسنده)

ناشر:
موسسه نشر میراث مکتوب

درباره کتاب:
لطایف الحساب ((رساله ای درباره سرگرمیهای ریاضی)) عنوان کتابی است از محمد باقری که توسط انتشارات موسسه نشر میراث مکتوب در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سرگرمی های علمی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد باقری، کتاب‌های مرجع کاربردی کابلها و سیمها(طراح)، فیزیک از زبان فیزیک دانان(آگاه)، مقدمه ای بر طراحی نواحی مسکونی(آذرخش)، رمزنگاری با کلید عمومی(دانشگاه امام حسین (ع))، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.