معیار الاشعار (در علم عروض و قافیه)

گروه مولفان:
محمدبن محمد نصیرالدین طوسی (نویسنده) | محمدسعدالله مرادآبادی (نویسنده) | محمدبن محمد نصیرالدین طوسی (نویسنده) | محمد فشارکی (مصحح)

ناشر:
موسسه نشر میراث مکتوب

درباره کتاب:
معیار الاشعار (در علم عروض و قافیه) عنوان کتابی است از محمدبن محمد نصیرالدین طوسی که توسط انتشارات موسسه نشر میراث مکتوب در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب عروض فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمدبن محمد نصیرالدین طوسی، کتاب‌های اخلاق ناصری(خوارزمی)، اخلاق ناصری(بهزاد)، اخلاق ناصری(فردوس)، فرهنگ عروضی(علم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.