منهاج العلی (رساله ای در باب حکومت قانون)

گروه مولفان:
ابوطالب بهبهانی (نویسنده) | حوریه سعیدی (گردآورنده)

ناشر:
موسسه نشر میراث مکتوب

درباره کتاب:
منهاج العلی (رساله ای در باب حکومت قانون) عنوان کتابی است از حوریه سعیدی که توسط انتشارات موسسه نشر میراث مکتوب در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب الزام سیاسی است. از حوریه سعیدی، کتاب شاه و جناب آقا(نشر تاریخ ایران) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.