اصول الحکم فی نظام العالم

گروه مولفان:
حسن بن طورخان کافی (نویسنده) | مصطفی امیری (نویسنده) | علی اکبر ضیایی (مصحح)

ناشر:
موسسه نشر میراث مکتوب

درباره کتاب:
اصول الحکم فی نظام العالم عنوان کتابی است از مصطفی امیری که توسط انتشارات موسسه نشر میراث مکتوب در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ترکیه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مصطفی امیری، کتاب‌های سرمایه داری(ماهی)، انگلیس و اشغال ایران در جنگ جهانی اول(موسسه مطالعات سیاسی فرهنگی اندیشه ناب)، از قاجار به پهلوی(موسسه مطالعات سیاسی فرهنگی اندیشه ناب)، ثواقب المناقب اولیاء الله(موسسه نشر میراث مکتوب)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.