حفظ البدن ((رساله ای فارسی در بهداشت و تندرستی))

گروه مولفان:
محمد بن عمر فخر رازی (نویسنده) | محمد ابراهیم ذاکر (مصحح)

ناشر:
موسسه نشر میراث مکتوب

درباره کتاب:
حفظ البدن ((رساله ای فارسی در بهداشت و تندرستی)) عنوان کتابی است از محمد بن عمر فخر رازی که توسط انتشارات موسسه نشر میراث مکتوب در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب پزشکی اسلامی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد بن عمر فخر رازی، کتاب‌های حفظ البدن(پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، تفسیر کبیر مفاتیح الغیب(اساطیر)، تفسیر کبیر مفاتیح الغیب(اساطیر)، اسئله نجم الدین الکاتبی عن المعالم لفخرالدین الرازی مع تعالیق عزالدوله ابن کمونه(موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.