دیوان قائمیات

گروه مولفان:
محمد رضا شفیعی کدکنی (نویسنده) | حسن محمود کاتب (نویسنده) | جلال بدخشانی (مصحح)

ناشر:
موسسه نشر میراث مکتوب

درباره کتاب:
دیوان قائمیات عنوان کتابی است از محمد رضا شفیعی کدکنی که توسط انتشارات موسسه نشر میراث مکتوب در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کاتب، حسن محمود، قرن ۷ق. . دیوان قائمیات است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد رضا شفیعی کدکنی، کتاب‌های در هرگز و همیشه انسان(سخن)، حالات و مقامات م. امید(سخن)، گزیده غزلیات شمس(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، در اقلیم روشنایی(آگه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.