رسائل توحیدی (توحید ذاتی، اسما، حسنی، افعال الهی، وسائط فیض میان خدا و عالم مادی)

گروه مولفان:
سید محمد حسین طباطبائی (نویسنده) | علی شیروانی (مترجم) | هادی خسروشاهی (گردآورنده)

ناشر:
بوستان کتاب قم

درباره کتاب:
رسائل توحیدی (توحید ذاتی، اسما، حسنی، افعال الهی، وسائط فیض میان خدا و عالم مادی) عنوان کتابی است از سید محمد حسین طباطبائی با ترجمه‌ی علی شیروانی که توسط انتشارات بوستان کتاب قم در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فلسفه اسلامی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سید محمد حسین طباطبائی، کتاب‌های روابط اجتماعی در اسلام(اطلاعات)، اصول فلسفه و روش رئالیسم(صدرا)، اصول فلسفه و روش رئالیسم(صدرا)، اصول فلسفه و روش رئالیسم(صدرا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
4,000 تومــان