رساله جلدسازی ((طیاری جلد))

گروه مولفان:
علی صفری آق قلعه (مصحح) | ایرج افشار (مقدمه نویس)

ناشر:
موسسه نشر میراث مکتوب

درباره کتاب:
رساله جلدسازی ((طیاری جلد)) کتابی است که توسط انتشارات موسسه نشر میراث مکتوب در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جلد سازی است.
قیمت کتاب
0 تومــان
موضوعات کتاب
جلد سازی