عهد حسام (سفرنامه لرستان و خوزستان (سال 1245 قمری))

گروه مولفان:
محمود میرزا قاجار (نویسنده) | ایرج افشار (گردآورنده)

ناشر:
موسسه نشر میراث مکتوب

درباره کتاب:
عهد حسام (سفرنامه لرستان و خوزستان (سال 1245 قمری)) عنوان کتابی است از ایرج افشار که توسط انتشارات موسسه نشر میراث مکتوب در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سفرنامه ها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ایرج افشار، کتاب‌های نامه های محمد قزوینی(طهوری)، سفینه بولونیا(سخن)، میرزا تقی خان امیرکبیر(توس)، یادداشتهای روزانه از محمدعلی فروغی(علم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.