کتابشناسی فردوسی و شاهنامه (از آغاز نوشته های پژوهشی تا سال 1385)

مولف:
ایرج افشار (گردآورنده)

ناشر:
موسسه نشر میراث مکتوب

درباره کتاب:
کتابشناسی فردوسی و شاهنامه (از آغاز نوشته های پژوهشی تا سال 1385) عنوان کتابی است از ایرج افشار که توسط انتشارات موسسه نشر میراث مکتوب در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فردوسی، ابوالقاسم، ۳۲۹ است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ایرج افشار، کتاب‌های نامه های محمد قزوینی(طهوری)، سفینه بولونیا(سخن)، میرزا تقی خان امیرکبیر(توس)، یادداشتهای روزانه از محمدعلی فروغی(علم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.