از نسخه های استانبول (دستنویس هایی در فلسفه، کلام، عرفان)

مولف:
سید محمد عمادی حائری (نویسنده)

ناشر:
موسسه نشر میراث مکتوب

درباره کتاب:
از نسخه های استانبول (دستنویس هایی در فلسفه، کلام، عرفان) عنوان کتابی است از سید محمد عمادی حائری که توسط انتشارات موسسه نشر میراث مکتوب در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فلسفه اسلامی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سید محمد عمادی حائری، کتاب‌های زاد المسافر(موسسه نشر میراث مکتوب)، حل مشکلات کتاب الاشارات و التنبیهات(موسسه نشر میراث مکتوب)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.