استاد بشر (پژوهش هایی در زندگی، روزگار، فلسفه و علم خواجه نصیرالدین طوسی)

گروه مولفان:
حسین معصومی همدانی (ویراستار) | محمد جواد انواری (ویراستار)

ناشر:
موسسه نشر میراث مکتوب

درباره کتاب:
استاد بشر (پژوهش هایی در زندگی، روزگار، فلسفه و علم خواجه نصیرالدین طوسی) کتابی است که توسط انتشارات موسسه نشر میراث مکتوب در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فیلسوفان ایرانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.