اندیشه ی من (طرح مذهب اصیل)[لیله القدر/ 40]

مولف:
علی صفایی حائری (نویسنده)

ناشر:
لیله القدر

درباره کتاب:
اندیشه ی من (طرح مذهب اصیل) [لیله القدر/40] عنوان کتابی است از علی صفایی حائری که توسط انتشارات لیله القدر در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اسلام است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی صفایی حائری، کتاب‌های چهل حدیث از امام حسین علیه السلام(لیله القدر)، پاسخ به پیام نهضت آزادی(لیله القدر)، نامه های بلوغ(لیله القدر)، مسئولیت و سازندگی(لیله القدر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
3,000 تومــان