جامع اللغات (فرهنگ منظوم)

گروه مولفان:
نیازی حجازی (نویسنده) | افسانه شیفته فر (مصحح)

ناشر:
موسسه نشر میراث مکتوب

درباره کتاب:
جامع اللغات (فرهنگ منظوم) عنوان کتابی است از نیازی حجازی که توسط انتشارات موسسه نشر میراث مکتوب در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
4,000 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن ۱۰ق