نسخه شناخت ((پژوهشنامه نسخه شناسی نسخ خطی فارسی))

گروه مولفان:
علی صفری آق قلعه (گردآورنده) | ایرج افشار (مقدمه نویس)

ناشر:
موسسه نشر میراث مکتوب

درباره کتاب:
نسخه شناخت ((پژوهشنامه نسخه شناسی نسخ خطی فارسی)) عنوان کتابی است از علی صفری آق قلعه که توسط انتشارات موسسه نشر میراث مکتوب در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نسخه شناسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی صفری آق قلعه، کتاب‌های رساله جلدسازی(موسسه نشر میراث مکتوب)، اشعار فارسی پراکنده در متون(سخن)، اشعار فارسی پراکنده در متون تا سال 700 هجری(سخن)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
33,000 تومــان