همایون نامه (تاریخ منظوم حکیم زجاجی سراینده سده هفتم)

گروه مولفان:
حکیم زجاجی (نویسنده) | علی پیرنیا (مصحح)

ناشر:
موسسه نشر میراث مکتوب

درباره کتاب:
همایون نامه (تاریخ منظوم حکیم زجاجی سراینده سده هفتم) عنوان کتابی است از حکیم زجاجی که توسط انتشارات موسسه نشر میراث مکتوب در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. از حکیم زجاجی، کتاب همایون نامه(فرهنگستان زبان و ادب فارسی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
26,500 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن ۷ق