الرسالة المحیطیة

گروه مولفان:
غیاث الدین جمشیدبن مسعود کاشانی (نویسنده) | مصطفی امیری (مترجم) | یونس کرامتی (مقدمه نویس)

ناشر:
موسسه نشر میراث مکتوب

درباره کتاب:
الرسالة المحیطیة عنوان کتابی است از غیاث الدین جمشیدبن مسعود کاشانی با ترجمه‌ی مصطفی امیری که توسط انتشارات موسسه نشر میراث مکتوب در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب هندسه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.