امر به معروف در ترازوی عقل

مولف:
عبدالحسین رضایی راد (نویسنده)

ناشر:
بوستان کتاب قم

درباره کتاب:
امر به معروف در ترازوی عقل عنوان کتابی است از عبدالحسین رضایی راد که توسط انتشارات بوستان کتاب قم در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب امر به معروف و نهی از منکر است. از عبدالحسین رضایی راد، کتاب درسنامه قواعد فقه مدنی(موسسه انتشارات امیرکبیر) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
6,500 تومــان