جامع التواریخ ((تاریخ ایران و اسلام))

گروه مولفان:
رشیدالدین فضل الله (نویسنده) | محمد روشن (مصحح)

ناشر:
موسسه نشر میراث مکتوب

درباره کتاب:
جامع التواریخ ((تاریخ ایران و اسلام)) عنوان کتابی است از رشیدالدین فضل الله که توسط انتشارات موسسه نشر میراث مکتوب در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رشیدالدین فضل الله، کتاب‌های سرگذشت حسن صباح و جانشین او(خجسته)، جامع التواریخ(موسسه نشر میراث مکتوب)، جامع التواریخ(موسسه نشر میراث مکتوب)، جامع التواریخ(موسسه نشر میراث مکتوب)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
117,000 تومــان