رساله اسطرلاب کوشیار گیلانی

گروه مولفان:
کوشیار بن لبان (نویسنده) | محمد باقری (گردآورنده)

ناشر:
موسسه نشر میراث مکتوب

درباره کتاب:
رساله اسطرلاب کوشیار گیلانی عنوان کتابی است از محمد باقری که توسط انتشارات موسسه نشر میراث مکتوب در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نجوم اسلامی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد باقری، کتاب‌های مرجع کاربردی کابلها و سیمها(طراح)، فیزیک از زبان فیزیک دانان(آگاه)، مقدمه ای بر طراحی نواحی مسکونی(آذرخش)، رمزنگاری با کلید عمومی(دانشگاه امام حسین (ع))، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.