سه رساله از کوشیار گیلانی (رساله حساب و بخشی از زیج بالغ. .. شرح مجمل الاصول. ..)

گروه مولفان:
کوشیار بن لبان (نویسنده) | محمد باقری (مقدمه نویس)

ناشر:
موسسه نشر میراث مکتوب

درباره کتاب:
سه رساله از کوشیار گیلانی (رساله حساب و بخشی از زیج بالغ. .. شرح مجمل الاصول. ..) عنوان کتابی است از کوشیار بن لبان که توسط انتشارات موسسه نشر میراث مکتوب در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اخترگویی است. از کوشیار بن لبان، کتاب رساله اسطرلاب کوشیار گیلانی(موسسه نشر میراث مکتوب) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.