شرح التعرف لمذهب التصوف

گروه مولفان:
اسماعیل بن محمد مستملی (نویسنده) | ابوبکر محمد بن ابراهیم کلاباذی (نویسنده) | نجیب مایل هروی (مقدمه نویس)

ناشر:
موسسه نشر میراث مکتوب

درباره کتاب:
شرح التعرف لمذهب التصوف عنوان کتابی است از ابوبکر محمد بن ابراهیم کلاباذی که توسط انتشارات موسسه نشر میراث مکتوب در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب عرفان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.