شرح المقدمة فی الکلام

گروه مولفان:
نجیب الدین ابوالقاسم حسینی (نویسنده) | حسن انصاری قمی (نویسنده) | زابینه اشمیتکه (نویسنده) | محمد بن حسن طوسی (نویسنده)

ناشر:
موسسه نشر میراث مکتوب

درباره کتاب:
شرح المقدمة فی الکلام عنوان کتابی است از محمد بن حسن طوسی که توسط انتشارات موسسه نشر میراث مکتوب در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب طوسی، محمدبن حسن، ۳۸۵ است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد بن حسن طوسی، کتاب‌های اختیار مصباح المتهجد(دلیل ما)، منهاج الصلاح(مکتبه العلامه المجلسی)، متن و ترجمه کتاب غیبت(مسجد مقدس جمکران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.