صد حکایت تربیتی

مولف:
مرتضی بذرافشان (نویسنده)

ناشر:
بوستان کتاب قم

درباره کتاب:
صد حکایت تربیتی عنوان کتابی است از مرتضی بذرافشان که توسط انتشارات بوستان کتاب قم در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های اخلاقی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مرتضی بذرافشان، کتاب‌های شناخت صنعت گردشگری(مهکامه)، مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری و هتلداری(مهکامه)، خط مشی گذاری در صنعت گردشگری(دفتر پژوهشهای فرهنگی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
4,000 تومــان