مجموعه رشیدیه (شامل کتاب های توضیحات رشیدی، مفتاح التفاسیر، سلطانیه، لطایف الحقایق، نسخه برگردان. ..)

گروه مولفان:
رشیدالدین فضل الله (نویسنده) | مصطفی امیری (مترجم) | هاشم رجب زاده (مقدمه نویس)

ناشر:
موسسه نشر میراث مکتوب

درباره کتاب:
مجموعه رشیدیه (شامل کتاب های توضیحات رشیدی، مفتاح التفاسیر، سلطانیه، لطایف الحقایق، نسخه برگردان. ..) عنوان کتابی است از رشیدالدین فضل الله با ترجمه‌ی مصطفی امیری که توسط انتشارات موسسه نشر میراث مکتوب در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اخلاق اسلامی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رشیدالدین فضل الله، کتاب‌های سرگذشت حسن صباح و جانشین او(خجسته)، جامع التواریخ(موسسه نشر میراث مکتوب)، جامع التواریخ(موسسه نشر میراث مکتوب)، جامع التواریخ(موسسه نشر میراث مکتوب)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.