مفتاح التفاسیر ((کتاب دوم از مجموعه رشیدیه))

گروه مولفان:
رشیدالدین فضل الله (نویسنده) | هاشم رجب زاده (مصحح)

ناشر:
موسسه نشر میراث مکتوب

درباره کتاب:
مفتاح التفاسیر ((کتاب دوم از مجموعه رشیدیه)) عنوان کتابی است از رشیدالدین فضل الله که توسط انتشارات موسسه نشر میراث مکتوب در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب قرآن است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رشیدالدین فضل الله، کتاب‌های سرگذشت حسن صباح و جانشین او(خجسته)، جامع التواریخ(موسسه نشر میراث مکتوب)، جامع التواریخ(موسسه نشر میراث مکتوب)، جامع التواریخ(موسسه نشر میراث مکتوب)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
33,000 تومــان