روضه تسلیم (تصورات)

گروه مولفان:
سیدجلال بدخشانی (مصحح) | هرمان لندلت (مقدمه نویس)

ناشر:
موسسه نشر میراث مکتوب

درباره کتاب:
روضه تسلیم (تصورات) کتابی است که توسط انتشارات موسسه نشر میراث مکتوب در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اسماعیلیان است.
قیمت کتاب
12,500 تومــان