زاد المسافر

گروه مولفان:
ناصر خسرو (نویسنده) | اسماعیل عمادی حائری (نویسنده) | سید محمد عمادی حائری (مصحح)

ناشر:
موسسه نشر میراث مکتوب

درباره کتاب:
زاد المسافر عنوان کتابی است از ناصر خسرو که توسط انتشارات موسسه نشر میراث مکتوب در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فلسفه اسلامی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ناصر خسرو، کتاب‌های دیوان ناصر خسرو(موسسه انتشارات نگاه)، دیوان ناصر خسرو قبادیانی(پیمان)، گزیده اشعار ناصرخسرو(شرکت نشر قطره)، سفرنامه ناصرخسرو(ققنوس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.