سام نامه

گروه مولفان:
محمود بن علی خواجوی کرمانی (نویسنده) | وحید رویانی (مصحح)

ناشر:
موسسه نشر میراث مکتوب

درباره کتاب:
سام نامه عنوان کتابی است از محمود بن علی خواجوی کرمانی که توسط انتشارات موسسه نشر میراث مکتوب در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمود بن علی خواجوی کرمانی، کتاب‌های کابوس و اسب(افق)، گل و نوروز گیسوان زیر کلاه خود(هوپا)، کلیات اشعار خواجو کرمانی(سنایی)، سام نامه(دنیای کتاب)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
50,000 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن ۱۰ق