کاغذ در زندگی و فرهنگ ایرانی

مولف:
ایرج افشار (نویسنده)

ناشر:
موسسه نشر میراث مکتوب

درباره کتاب:
کاغذ در زندگی و فرهنگ ایرانی عنوان کتابی است از ایرج افشار که توسط انتشارات موسسه نشر میراث مکتوب در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کاغذ است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ایرج افشار، کتاب‌های نامه های محمد قزوینی(طهوری)، سفینه بولونیا(سخن)، میرزا تقی خان امیرکبیر(توس)، یادداشتهای روزانه از محمدعلی فروغی(علم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
19,000 تومــان
موضوعات کتاب
کاغذ
کاغذ -- ایران