المحجه البیضاء فی اصول الدین

گروه مولفان:
عبدالله بن زید عنسی (نویسنده) | حسن انصاری قمی (مقدمه نویس) | زابینه اشمیتکه (مقدمه نویس)

ناشر:
موسسه نشر میراث مکتوب

درباره کتاب:
المحجه البیضاء فی اصول الدین عنوان کتابی است از عبدالله بن زید عنسی که توسط انتشارات موسسه نشر میراث مکتوب در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کلام زیدیه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
30,000 تومــان