جامع التواریخ (تاریخ مبارک غازانی)

گروه مولفان:
رشیدالدین فضل الله (نویسنده) | محمد روشن (مصحح) | مصطفی موسوی (مصحح)

ناشر:
موسسه نشر میراث مکتوب

درباره کتاب:
جامع التواریخ (تاریخ مبارک غازانی) عنوان کتابی است از رشیدالدین فضل الله که توسط انتشارات موسسه نشر میراث مکتوب در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نثر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رشیدالدین فضل الله، کتاب‌های سرگذشت حسن صباح و جانشین او(خجسته)، جامع التواریخ(موسسه نشر میراث مکتوب)، جامع التواریخ(موسسه نشر میراث مکتوب)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.