حرکت (تحلیل جریان فکری و تربیتی انسان)[مجموعه سخنرانی ها سری مسائل اسلامی/ 18]

مولف:
علی صفایی حائری (نویسنده)

ناشر:
لیله القدر

درباره کتاب:
حرکت (تحلیل جریان فکری و تربیتی انسان) [مجموعه سخنرانی ها سری مسائل اسلامی/18] عنوان کتابی است از علی صفایی حائری که توسط انتشارات لیله القدر در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حرکت (فلسفه) است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی صفایی حائری، کتاب‌های چهل حدیث از امام حسین علیه السلام(لیله القدر)، پاسخ به پیام نهضت آزادی(لیله القدر)، نامه های بلوغ(لیله القدر)، مسئولیت و سازندگی(لیله القدر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
13,000 تومــان