خط انتقال معارف [مجموعه سخنرانیها سری روشها روش تبلیغ/43]

مولف:
علی اکبر صفایی فراهانی (نویسنده)

ناشر:
لیله القدر

درباره کتاب:
خط انتقال معارف [مجموعه سخنرانیها سری روشها روش تبلیغ/43] عنوان کتابی است از علی اکبر صفایی فراهانی که توسط انتشارات لیله القدر در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب برخورد نسل ها است.