صحیفه سجادیه با ترجمه ای کهن به فارسی (کتابخانه میرزامحمد کاظمینی یزد ...)[نسخه برگردان دستنویس/ 434]

گروه مولفان:
امام چهارم علی بن حسین (ع) (نویسنده) | مسعود قاسمی (نویسنده) | مصطفی امیری (مترجم)

ناشر:
موسسه نشر میراث مکتوب

درباره کتاب:
صحیفه سجادیه با ترجمه ای کهن به فارسی (کتابخانه میرزامحمد کاظمینی یزد ...) [نسخه برگردان دستنویس/434] عنوان کتابی است از مسعود قاسمی با ترجمه‌ی مصطفی امیری که توسط انتشارات موسسه نشر میراث مکتوب در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دعاها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مسعود قاسمی، کتاب‌های آداب الصوفیه و السایر الحایر(طهوری)، تراجم الاعاجم(اطلاعات)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.