مجموعه آثار امامیه (منتخباتی از عیون اخبار الرضا)

گروه مولفان:
محمد بن علی ابن بابویه (نویسنده) | محمد بن علی ابن بابویه (نویسنده) | حسن انصاری قمی (مقدمه نویس)

ناشر:
موسسه نشر میراث مکتوب

درباره کتاب:
مجموعه آثار امامیه (منتخباتی از عیون اخبار الرضا) عنوان کتابی است از محمد بن علی ابن بابویه که توسط انتشارات موسسه نشر میراث مکتوب در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کلام شیعه امامیه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد بن علی ابن بابویه، کتاب‌های عیون اخبار الرضا علیه السلام(کتاب جمکران وابسته به مسجد مقدس جمکران)، امالی شیخ صدوق(آدینه سبز)، التوحید(دلیل ما)، فضائل شیعه(کتاب جمکران وابسته به مسجد مقدس جمکران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.