نقد متن پژوهی مدرن (نقدی بر نظریه های چاپ انتقادی متون در انگلستان و آمریکا)

گروه مولفان:
جروم ج. مک گن (نویسنده) | سیما داد (مترجم)

ناشر:
موسسه نشر میراث مکتوب

درباره کتاب:
نقد متن پژوهی مدرن (نقدی بر نظریه های چاپ انتقادی متون در انگلستان و آمریکا) عنوان کتابی است از جروم ج. مک گن با ترجمه‌ی سیما داد که توسط انتشارات موسسه نشر میراث مکتوب در سال 1394 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از A critique of modern textual criticism، Third printing، 1999. موضوع اصلی این کتاب تصحیح انتقادی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
17,000 تومــان
موضوعات کتاب
تصحیح انتقادی