هفت منظومه حماسی ((بیژن نامه، کک کوه زادنامه، ببربیان، پتیاره تهمینه نامه کوتاه، تهمینه نامه بلند، رزم نامه شکاوند کوه))

مولف:
رضا غفوری (نویسنده)

ناشر:
موسسه نشر میراث مکتوب

درباره کتاب:
هفت منظومه حماسی ((بیژن نامه، کک کوه زادنامه، ببربیان، پتیاره تهمینه نامه کوتاه، تهمینه نامه بلند، رزم نامه شکاوند کوه)) عنوان کتابی است از رضا غفوری که توسط انتشارات موسسه نشر میراث مکتوب در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب منظومه های حماسی فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
57,000 تومــان