نگران نباش ((آموزش مهارت کنترل استرس))[مهارت های زندگی/ 4]

گروه مولفان:
طوبا اورنگ (نویسنده) | مطهره صفری (تصویرگر)

ناشر:
موسسه فرهنگی هنری اورنگ آفرین

درباره کتاب:
نگران نباش ((آموزش مهارت کنترل استرس)) [مهارت های زندگی/4] عنوان کتابی است از طوبا اورنگ که توسط انتشارات موسسه فرهنگی هنری اورنگ آفرین در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فشار روانی در نوجوانان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از طوبا اورنگ، کتاب‌های بچه غول دماغو!(موسسه فرهنگی هنری اورنگ آفرین)، آرزوی بی بی سنجاقک(موسسه فرهنگی هنری اورنگ آفرین)، آدمک کاهی(موسسه فرهنگی هنری اورنگ آفرین)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.