تام سایر کارآگاه [ادبیات داستانی جهان برای نوجوانان]

گروه مولفان:
مارک تواین (نویسنده) | ثریا قیصری (مترجم)

ناشر:
دبیر

درباره کتاب:
تام سایر کارآگاه [ادبیات داستانی جهان برای نوجوانان] عنوان کتابی است از مارک تواین با ترجمه‌ی ثریا قیصری که در 72 صفحه و توسط انتشارات دبیر در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Tom sawyer، detective، 2002. موضوع اصلی این کتاب داستان های آمریکایی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مارک تواین، کتاب‌های شاهزاده و گدا(موسسه انتشارات امیرکبیر)، تام سایر(افق)، شاهزاده و گدا(نگارستان کتاب)، شاهزاده و گدا(اردیبهشت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
7,500 تومــان