مدارک گاه شماری: برگرفته ها، پژوهش ها و ترجمه ها -جلد 11 (مقالات تقی زاده)

گروه مولفان:
سید حسن تقی زاده (نویسنده) | ایرج افشار (نویسنده) | رضا آذری شهرضایی (گردآورنده) | مصطفی نوری (گردآورنده) | میلاد عظیمی (گردآورنده)

ناشر:
توس

درباره کتاب:
مدارک گاه شماری: برگرفته ها، پژوهش ها و ترجمه ها -جلد11 (مقالات تقی زاده) عنوان کتابی است از ایرج افشار که در 743 صفحه و توسط انتشارات توس در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مقاله های فارسی است. از ایرج افشار، کتاب‌های نامه های محمد قزوینی(طهوری)، سفینه بولونیا(سخن)، میرزا تقی خان امیرکبیر(توس)، یادداشتهای روزانه از محمدعلی فروغی(علم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
39,000 تومــان