بدن انسان (دانستنی ها و آزمایش هایی درباره ی زیست شناسی)[کاوشگران جوان]

گروه مولفان:
سالی مورگان (نویسنده) | مهدی رزاقی کاشانی (مترجم)

ناشر:
موسسه انتشاراتی نوای مدرسه

درباره کتاب:
بدن انسان (دانستنی ها و آزمایش هایی درباره ی زیست شناسی) [کاوشگران جوان] عنوان کتابی است از سالی مورگان با ترجمه‌ی مهدی رزاقی کاشانی که در 32 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشاراتی نوای مدرسه در سال 1393 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The human body: biology facts and experiments. موضوع اصلی این کتاب بدن انسان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سالی مورگان، کتاب‌های حفاظت محیط زیست(شرکت انتشارات فنی ایران)، تغییرات اقلیمی، آب و هوا(شرکت انتشارات فنی ایران)، طبیعت در خطر است(شرکت انتشارات فنی ایران)، مجموعه کاشفان جوان(به نشر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید