نی آتش یا آب (پژوهشی در روان انسان)

گروه مولفان:
اکرم جهانگیر تویسرکانی (نویسنده) | محمد تقی سرمدی (نویسنده)

ناشر:
سرمدی

درباره کتاب:
نی آتش یا آب (پژوهشی در روان انسان) عنوان کتابی است از اکرم جهانگیر تویسرکانی که در 100 صفحه و توسط انتشارات سرمدی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب خودشناسی است. از اکرم جهانگیر تویسرکانی، کتاب قلمرو سلامت معنوی(المعی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.