250 مساله ی ترکیبیات [منابع آموزشی برای مرحله ی اول المپیادهای علمی، المپیاد ریاضی]

گروه مولفان:
نصیر کریمی (نویسنده) | یحیی تابش (ویراستار)

ناشر:
فاطمی

درباره کتاب:
250 مساله ی ترکیبیات [منابع آموزشی برای مرحله ی اول المپیادهای علمی، المپیاد ریاضی] عنوان کتابی است از نصیر کریمی که در 161 صفحه و توسط انتشارات فاطمی در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب المپیادها (ریاضیات) است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از نصیر کریمی، کتاب‌های 250 مساله ی هندسه(فاطمی)، 250 مساله ی نظریه ی اعداد(فاطمی)، 250 مساله ی جبر(فاطمی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.