شاهنامه فردوسی

گروه مولفان:
زینت السادات طباطبایی (نویسنده) | مهناز سید جوادجواهری (نویسنده) | محمدرضا رادمهر (نویسنده) | ابوالقاسم فردوسی (نویسنده) | آزاده جنود (تصویرگر) | سعید رزاقی (تصویرگر)

ناشر:
طاهر

درباره کتاب:
شاهنامه فردوسی عنوان کتابی است از ابوالقاسم فردوسی که در 160 صفحه و توسط انتشارات طاهر در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ابوالقاسم فردوسی، کتاب‌های پهلوان جهان(شرکت نشر کتاب هرمس)، شاهنامه(سخن)، شاهنامه(شرکت نشر قطره)، روزی بنام سده(خانه ادبیات)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.