مثنوی معنوی

گروه مولفان:
جلال الدین بن محمدبن محمد مولوی (نویسنده) | عبدالحسین زرین کوب (نویسنده) | رنلد الین نیکلسون (مصحح)

ناشر:
گل بیتا

درباره کتاب:
مثنوی معنوی عنوان کتابی است از جلال الدین بن محمدبن محمد مولوی که در 1047 صفحه و توسط انتشارات گل بیتا در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب Persian poetry است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جلال الدین بن محمدبن محمد مولوی، کتاب‌های پرده های نای(شرکت نشر کتاب هرمس)، مثنوی معنوی(کتاب آبان)، کلیات شمس(شرکت نشر کتاب هرمس)، دیوان شمس تبریزی(خدمات فرهنگی کرمان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.