قطعات و مدارات الکترونیک -جلد 1

گروه مولفان:
رابرت بویل اشتاد (نویسنده) | لوئیس نشلسکی (نویسنده) | قدرت سپیدنام (مترجم) | خلیل باغانی (مترجم)

ناشر:
انتشارات خراسان

درباره کتاب:
قطعات و مدارات الکترونیک -جلد1 عنوان کتابی است از رابرت بویل اشتاد با ترجمه‌ی خلیل باغانی که در 778 صفحه و توسط انتشارات انتشارات خراسان در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Electronic devices and circuit theory، 10 th ed. ، c 2009. موضوع اصلی این کتاب مدارهای الکترونیکی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رابرت بویل اشتاد، کتاب‌های نظریه قطعات و مدارهای الکترونیک(نوپردازان)، نظریه قطعات و مدارهای الکترونیک(نوپردازان)، نظریه قطعات و مدارهای الکترونیک(نوپردازان)، مقدمه ای بر برق، الکترومغناطیس و الکترونیک(دانش پرور)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.