قصه های چی بود؟ چی شد؟ -مجموعه 12 جلدی

گروه مولفان:
ناصر کشاورز (نویسنده) | نورا گیدوس (نویسنده) | بی. بی سمز (تصویرگر)

ناشر:
ناریا

درباره کتاب:
قصه های چی بود؟ چی شد؟ -مجموعه 12 جلدی عنوان کتابی است از ناصر کشاورز که توسط انتشارات ناریا در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر کودکان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ناصر کشاورز، کتاب‌های رنگ، رنگ، چه رنگه(پنجره)، رنگ، رنگ، چه رنگه(پنجره)، رنگ، رنگ، چه رنگه(پنجره)، نقاشی های تاتی، رنگ های قاتی پاتی(قدیانی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.